Skip available courses

Available courses

Biotechnologia przemysłowa

Kurs dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich na kierunku Biotechnologia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Kurs dla studentów I roku studiów licencjackich na kierunku Biotechnologia, rok akademicki 2017/2018